Cài đặt xoay vòng quảng cáo AdWords mới có ý nghĩa gì đối với bạn

Dù muốn hay không, cài đặt xoay vòng quảng cáo Google AdWords sẽ thay đổi vào ngày 25 tháng 9. Các cài đặt được đơn giản hóa sẽ cải thiện việc quản lý chiến dịch và ngăn chặn sự không phù hợp giữa chiến lược đặt giá thầu và xoay vòng quảng cáo. 

Hôm nay tôi sẽ giải thích những gì thay đổi và hướng dẫn bạn về những thay đổi bạn cần thực hiện để giải quyết cập nhật bắt buộc.

Cách làm chủ Xoay vòng quảng cáo trong Google AdWords

Cài đặt xoay vòng quảng cáo AdWords mới là gì?

Có 4 cài đặt xoay vòng quảng cáo khác nhau và trong tương lai, chúng sẽ chỉ có 2, tối ưu hóa hoặc xoay vô thời hạn . Loại tối ưu hóa nào xảy ra (đối với chuyển đổi hoặc nhấp chuột) sẽ phụ thuộc vào cài đặt đặt giá thầu của bạn. Hơn nữa, tối ưu hóa xoay vòng quảng cáo sẽ được bật tự động nếu bạn sử dụng bất kỳ loại đặt giá thầu thông minh nào.

Chiến lược đấu thầu Tối ưu hóa Xoay vô thời hạn
Đấu thầu thủ công Tối ưu hóa cho các nhấp chuột Xoay vòng vô thời hạn
Tối đa hóa số lần nhấp Tối ưu hóa cho các nhấp chuột Xoay vòng vô thời hạn
Mục tiêu chia sẻ Tối ưu hóa cho các nhấp chuột Xoay vòng vô thời hạn
Vị trí trang tìm kiếm mục tiêu Tối ưu hóa cho các nhấp chuột Xoay vòng vô thời hạn
CPA mục tiêu Tối ưu hóa cho chuyển đổi Tối ưu hóa cho chuyển đổi *
ROAS mục tiêu Tối ưu hóa cho chuyển đổi Tối ưu hóa cho chuyển đổi *
Tối đa hóa chuyển đổi Tối ưu hóa cho chuyển đổi Tối ưu hóa cho chuyển đổi *
ECPC Tối ưu hóa cho chuyển đổi Tối ưu hóa cho chuyển đổi *

>>> Xem thêm: cách tối ưu chuyển đổi trong quảng cáo adword

Có gì khác với cài đặt xoay vòng quảng cáo?

Bạn sẽ có thể đặt xoay vòng quảng cáo ở cấp chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Tính năng này sẽ rất hữu ích cho các nhà quảng cáo chỉ muốn chạy thử nghiệm phân tách quảng cáo (thủ công) trong các nhóm quảng cáo cụ thể.

>> Tìm hiểu: hướng dẫn chạy quảng cáo google adwords

Ngoài ra, sử dụng tối ưu hóa xoay vòng quảng cáo bây giờ sẽ xem xét các yếu tố bổ sung bên cạnh TLB dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm LP trong việc chọn quảng cáo để hiển thị. Các yếu tố bổ sung bao gồm cụm từ tìm kiếm, thiết bị, vị trí và hơn thế nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *