Làm thế nào để tăng điểm chất lượng quảng cáo Google?

Vì Điểm Chất lượng trong Quảng cáo Google và Quảng cáo Bing xác định vị trí và tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện, điều quan trọng là phải tăng xếp hạng của bạn bằng cách hoạt động nhất quán trên tài khoản của bạn. Điều này có thể đạt được bằng cách tập trung nỗ lực của bạn vào một số lĩnh vực chính:

Cách tăng điểm chất lượng quảng cáo Google

Nghiên cứu từ khóa

Khám phá các từ khóa mới, có liên quan cao để thêm vào các chiến dịch quảng cáo website của bạn, bao gồm các cơ hội dài hạn có thể đóng góp vào phần lớn lưu lượng truy cập tổng thể của bạn.

Tổ chức từ khóa

Chia từ khóa của bạn thành các nhóm chặt chẽ, có tổ chức để có thể gắn kết hiệu quả hơn với các chiến dịch quảng cáo riêng lẻ.

Tinh chỉnh văn bản quảng cáo

Kiểm tra bản sao quảng cáo PPC được nhắm mục tiêu nhiều hơn cho các nhóm quảng cáo riêng lẻ của bạn. Quảng cáo hiệu quả hơn nhận được TLB cao hơn, một trong những cách tốt nhất để cải thiện điểm chất lượng trong google adwords.

Tối ưu hóa trang đích

Thực hiện theo các thực tiễn tốt nhất của trang đích để tạo các trang kết nối trực tiếp với các nhóm quảng cáo của bạn và cung cấp trải nghiệm gắn kết cho khách truy cập, từ từ khóa đến chuyển đổi.

Thêm từ khóa phủ định

Liên tục nghiên cứu, xác định và loại trừ các cụm từ tìm kiếm không liên quan đang gây lãng phí ngân sách của bạn.

Như bạn có thể thấy, Điểm chất lượng chủ yếu là thước đo mức độ phù hợp và cải thiện Điểm chất lượng từ khóa là vấn đề cấu trúc các chiến dịch PPC của bạn thành các nhóm từ khóa nhỏ, được tổ chức chặt chẽ, chặt chẽ.

Nghiên cứu và tổ chức từ khóa tốt hơn cũng sẽ tự nhiên cải thiện chất lượng và tính cụ thể của quảng cáo và nội dung trang web của bạn, cho phép bạn nhắm mục tiêu chính xác đối tượng tìm kiếm các dịch vụ của bạn.

Điểm chất lượng quảng cáo Google thấp chủ yếu là kết quả của việc ngắt kết nối giữa các từ khóa, nhóm quảng cáo, văn bản quảng cáo và nội dung trang đích. Điểm chất lượng cao xuất hiện một cách tự nhiên khi tài khoản Google Ads chứa các từ khóa được tổ chức trong các nhóm từ khóa phù hợp, văn bản quảng cáo tương ứng với các nhóm quảng cáo nhất định và trang đích kết nối với ưu đãi của văn bản quảng cáo.

>> Bài viết liên quan: Quảng cáo google adwords cho trang bán hàng

Mặc dù không có câu trả lời dễ dàng, dễ hiểu để cải thiện công thức Điểm Chất lượng của bạn, nhưng chú ý cẩn thận đến mức độ liên quan sẽ cải thiện đáng kể điểm số của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *