Vị trí Google Ads nào là tốt nhất cho lưu lượng truy cập và chuyển đổi?

Làm thế nào bạn có thể biết vị trí quảng cáo nào là tốt nhất? Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ giữa số liệu vị trí hiển thị quảng cáo google adwords và lợi nhuận kinh doanh bằng cách phân tích dữ liệu chiến dịch tìm kiếm từ cơ sở khách hàng mở rộng của chúng tôi.

Lợi nhuận của chiến dịch Quảng cáo Google có bốn yếu tố quan trọng:

  • Giá trị chuyển đổi
  • Khối lượng quảng cáo
  • Chi phí quảng cáo
  • Chi phí nội bộ.

Nơi chuyển đổi thường được định nghĩa là các hành động có giá trị được thực hiện trên trang web của bạn, chẳng hạn như đặt hẹn hoặc giao dịch.

Lợi nhuận = Số lần chuyển đổi * (Giá trị mỗi chuyển đổi – Chi phí quảng cáo trên mỗi chuyển đổi – Chi phí nội bộ trên mỗi chuyển đổi)

Vị trí Google Ads ảnh hưởng đến lợi nhuận như thế nào?

Để xác định vị trí Google AdWords nào là tốt nhất cho lợi nhuận, chúng tôi cần xem xét mối quan hệ giữa tất cả bốn yếu tố được đề cập ở trên.

Vị trí quảng cáo được báo cáo trong Quảng cáo Google từ 1.0 (đứng đầu phần danh sách phải trả tiền trong trang kết quả của công cụ tìm kiếm) xuống còn 7.0 và được báo cáo dưới dạng thập phân khi tính trung bình. Trong ví dụ đơn giản nhất, nếu quảng cáo xuất hiện ở vị trí 1.0 một lần và sau đó ở vị trí 2.0 một lần, thì quảng cáo sẽ được báo cáo là Trung bình trung bình. pos = 1,5.

Hãy tiếp tục và phá vỡ mối quan hệ giữa vị trí và chi phí quảng cáo, với dữ liệu chiến dịch tìm kiếm từ rất nhiều tài khoản được quản lý Hallam (chúng tôi đang nói khoảng 50 triệu lượt hiển thị).

Vị trí quảng cáo so với chi phí mỗi lần nhấp

Có mối quan hệ rõ ràng giữa vị trí quảng cáo và chi phí trung bình cho mỗi lần nhấp. Nói chung, bạn muốn quảng cáo trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm của Google càng cao thì chi phí sẽ càng cao . Tuy nhiên, mối quan hệ này hơi phức tạp hơn một chút. Điều đó không chỉ phụ thuộc vào việc bạn sẵn sàng chi nhiều hơn cho mỗi lần nhấp, mà là quảng cáo có liên quan và hữu ích như thế nào đối với bất kỳ người dùng cụ thể nào.

Vì chúng tôi đang phân tích dữ liệu từ các lĩnh vực kinh doanh và chiến lược tài khoản khác nhau, chúng tôi đã xác định mức thay đổi phần trăm trung bình giữa các vị trí quảng cáo. Vì vậy, trong các ví dụ sau, chúng tôi sẽ giả sử chi phí tùy ý cho mỗi lần nhấp là 0,75 bảng và áp dụng các phát hiện của chúng tôi để trực quan hóa các CPC sẽ là gì cho các vị trí quảng cáo khác nhau.

>>> Bài viết liên quan: Hạn chế “Click tặc” trong quảng cáo Google Adwords

Vị trí quảng cáo so với khối lượng quảng cáo

Mối quan hệ giữa vị trí và lưu lượng truy cập của Google AdWords cũng là điều bạn mong đợi: người dùng có xu hướng nhấp nhiều hơn vào quảng cáo tìm kiếm cao hơn trong trang kết quả của Google.

Tỷ lệ nhấp (tỷ lệ phần trăm của những người nhấp vào quảng cáo khi được hiển thị) giảm xuống khi vị trí quảng cáo giảm xuống.

Vị trí quảng cáo của Google so với TLB

Có sự khác biệt rất lớn về tỷ lệ nhấp giữa các vị trí 1.0 – 1.4 so với vị trí 1.8 – 2.2, với các vị trí hàng đầu nhận được lưu lượng truy cập thêm khoảng 50% so với chỉ một vị trí thấp hơn

Vị trí quảng cáo của Google so với số lần nhấp

Sự khác biệt từ xung quanh vị trí 4.0 đến vị trí 1.0 là hơn gấp đôi lượng lưu lượng. Google có thể đặt 1, 2 hoặc 3 quảng cáo bên dưới các kết quả không phải trả tiền, do đó, không có gì ngạc nhiên khi các vị trí quảng cáo cao hơn 3.0 hoạt động rất kém về tỷ lệ nhấp và lưu lượng tổng thể lưu lượng truy cập .

Vị trí quảng cáo so với chi phí quảng cáo

Tổng chi phí quảng cáo có liên quan đến chi phí mỗi lần nhấp và khối lượng nhấp chuột , cả hai đều tăng đáng kể khi chuyển từ vị trí quảng cáo 2.0 sang vị trí 1.0.

>>> Tìm hiểu thêm: http://hoangpr.vn/cach-chay-google-adword-chuan-khong-can-chinh-cho-nguoi-moi-bat-dau/

Các chi phí nội bộ như chi phí sản phẩm, chi phí nhiên liệu, chi phí giao hàng, thuế, tiền công, chi phí mặt bằng, chi phí phương tiện, v.v … có cùng giá trị tương đối trên mỗi chuyển đổi độc lập với vị trí quảng cáo. Nói cách khác, khi tính toán lợi nhuận, bạn có thể đặt giá cố định (hoặc tỷ lệ phần trăm giá cố định dựa trên số tiền doanh thu) cho chi phí nội bộ trên mỗi chuyển đổi được tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *